Hướng dẫn và thể lệ

 THỂ LỆ GỬI BÀI THAM DỰ HỘI THẢO

  1. Bài tham dự Hội thảo là các công trình nghiên cứu khoa học, các trao đổi về học thuật hoặc các báo cáo tổng quan về các đề tài khoa học mới của các tác giả trong và ngoài nước, có giá trị khoa học và thực tiễn, chưa từng công bố trước đó và được viết bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh.

  2. Bài viết khoảng 4000 đến 7000 từ, đánh máy vi tính trên Word, bảng mã Unicode, Font Times New Roman, cỡ chữ 13; lề trên 25mm, lề dưới 20mm, lề trái 30mm, lề phải 20mm, giãn dòng 1.5 lines. Công thức toán học dùng MathType, hình ảnh được định dạng jpg, bmp, gif, png. Bài viết về Toán học, Vật lý học có thể dùng hệ soạn thảo văn bản LaTex.

  3. Về cấu trúc, bài báo trình bày theo trình tự các nội dung như sau:

            (1). Tên bài báo căn giữa, chữ in hoa tiếng Việt (trên), chữ thường tiếng Anh (dưới) với bài viết bằng tiếng Việt; chữ in hoa tiếng Anh (trên), chữ thường tiếng Việt (dưới) với bài viết bằng tiếng Anh.

            (2). Họ tên tác giả/nhóm tác giả, học hàm, học vị, nơi công tác, địa chỉ Email, điện thoại liên hệ. Nếu có nhiều tác giả tham gia, cần đánh số thứ tự theo vị trí và vai trò trong nhóm.

            (3). Tóm tắt: bằng tiếng Việt và tiếng Anh (mỗi ngôn ngữ không quá 300 từ); Từ khóa: 3 đến 5 từ.

            (4). Nội dung bài báo: Bài viết phải được đánh dấu rõ các phần: Mở đầu (Dẫn nhập/Đặt vấn đề/Giới thiệu tổng quan/Lý do chọn đề tài…), phần khai triển nội dung chính (phải được thể hiện mạch lạc bằng các tiểu mục) và Kết luận.

            (5). Phần chú thích đặt ở cuối bài, trên phần Tài liệu tham khảo và đánh số thứ tự (không sử dụng lệnh Insert Footnote).

            (6) Tài liệu tham khảo: Danh mục Tài liệu tham khảo trình bày theo chuẩn APA.

 

Xem hướng dẫn trình bày theo chuẩn APA

Xem hướng dẫn trình bày theo chuẩn IEEE

Luật bắt buộc viết hoa theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP

 

Lưu ý: Những tài liệu tham khảo viết bằng tiếng nước ngoài, tên tác giả nước ngoài được dẫn trong bài không phiên âm, chuyển ngữ hoặc dịch.

  1. Tác giả gửi bài trực tuyến theo địa chỉ: https://vmied.edu.vn/ Mục Hội thảo - Đăng ký và gửi bài.

  2. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ:

 - TS. Trần Thị Lam Thủy - Viện Nghiên cứu Phát triển Giáo dục Việt Mỹ (ĐT: 0903328995)

- TS. Lê Vũ Hoàng - Appolos University (ĐT: 0948925142)

- TS. Lê Minh Hùng - Đại học Bà Rịa-Vũng Tàu (ĐT: 0962292519)

 

 

VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VIỆT MỸ

Quyết định thành lập số 18-51/QĐ/VAYSE-VPNB ngày 12/07/2018 của Trung ương Hội Trí Thức Khoa Học Và Công Nghệ trẻ Việt Nam.

Giấy CNĐKHĐ: A-1953 cấp ngày 31/07/2018 tại Bộ Khoa học và Công nghệ

Địa chỉ: 94/44 Lưu Chí Hiếu, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0903328995

Email: info@vmied.edu.vn

Mạng xã hội
Đăng Ký Tư Vấn Qua Zalo