Giáo dục và PPDH

Giáo dục và PPDH
Tác giả: Dr Lam Thủy Trần 91 27/11/2023 14:47:44
Quản lý dạy học theo định hướng giáo dục thông minh, một số vấn đề cần lưu ý

QUẢN LÝ DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG GIÁO DỤC THÔNG MINH, MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý Smart education-oriented teaching management, some issues to note Bài đăng trong Kỉ yếu Hội thảo khoa học “Giáo dục v&agra...

Giáo dục và PPDH
Tác giả: Dr Lam Thủy Trần 518 31/12/2022 18:14:07
Một số vấn đề về dạy học theo tiếp cận năng lực thực hiện ở bậc đại học nhìn từ góc độ quản lý

MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ DẠY HỌC THEO TIẾP CẬN NĂNG LỰC THỰC HIỆN Ở BẬC ĐẠI HỌC NHÌN TỪ GÓC ĐỘ QUẢN LÝ Some issues of teaching by accessing capacity at university viewing from management performance       ...

Giáo dục và PPDH
Tác giả: Dr Lam Thủy Trần 463 31/12/2022 18:05:07
CORE CAPACITY OF UNIVERSITY ADMINISTRATORUNDER REQUIREMENT OF INNOVATION OF TEACHING METHODS IN THE CONTEXT INDUSTRIAL REVOLUTION 4.0

CORE CAPACITY OF UNIVERSITY ADMINISTRATORUNDER REQUIREMENT OF INNOVATION OF TEACHING METHODS IN THE CONTEXT INDUSTRIAL REVOLUTION 4.0  Bài đăng trong Kỉ yếu Hội thảo "Giáo dục và Quản lí giáo dục trong th...

Giáo dục và PPDH
Tác giả: Dr Lam Thủy Trần 466 31/12/2022 17:45:43
Nâng cao giá trị thương hiệu một sơ sở giáo dục đại học bằng việc dạy học theo tiếp cận năng lực trong bối cảnh chuyển đổi số

NÂNG CAO GIÁ TRỊ THƯƠNG HIỆU MỘT CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC BẰNG VIỆC DẠY HỌC THEO TIẾP CẬN NĂNG LỰC THỰC HIỆN TRONG BỐI CẢNH CHUYỂN ĐỔI SỐ Enhancing the brand value of a higher education institution with competency-based teaching in...

Giáo dục và PPDH
Tác giả: Dr Lam Thủy Trần 456 31/12/2022 17:15:28
MARKETING IN MODERN EDUCATION THROUGH TEACHER TRAINING BY APPROACH TO TOTAL QUALITY MANAGEMENT (TQM)

MARKETING IN MODERN EDUCATION THROUGH TEACHER TRAINING BY APPROACH TO TOTAL QUALITY MANAGEMENT (TQM)       Bài đăng trong Kỉ yếu Hội thảo "Giáo dục và Quản lí giáo dục trong thời&...

Giáo dục và PPDH
Tác giả: Dr Lam Thủy Trần 515 31/12/2022 17:09:05
Vai trò của các yếu tố giao tiếp phi lời trong giao tiếp sư phạm

VAI TRÒ CỦA CÁC YẾU TỐ GIAO TIẾP PHI LỜI TRONG GIAO TIẾP SƯ PHẠM The Role of Non-Verbal Factors in Communication   Bài đăng trong Kỉ yếu Hội thảo "Giáo dục và Quản lí giáo dục trong th...

Giáo dục và PPDH
Tác giả: Dr Lam Thủy Trần 625 31/12/2022 17:01:37
Các nhân tố chi phối xưng hô trong giao tiếp sư phạm

CÁC NHÂN TỐ CHI PHỐI XƯNG HÔ TRONG GIAO TIẾP SƯ PHẠM The Factors Drivering Value in Pedagogical Communication  Bài đăng trong Kỉ yếu Hội thảo "Giáo dục và Quản lí giáo dục trong thời&n...

Giáo dục và PPDH
Tác giả: Dr Lam Thủy Trần 1084 31/12/2022 16:33:50
Vận dụng lí thuyết ngữ dụng học vào dạy học Tiếng Việt ở Tiểu học

VẬN DỤNG LÍ THUYẾT NGỮ DỤNG HỌC VÀO DẠY HỌC TIẾNG VIỆT Ở TIỂU HỌC Applicating of Pragmatics Theory in Vietnamese Teaching in Primary Education  Bài đăng trong Kỉ yếu Hội thảo "Giáo dục và Quản l&iac...

Giáo dục và PPDH
Tác giả: Dr Lam Thủy Trần 1378 31/12/2022 16:04:56
Vận dụng lí thuyết diễn ngôn đa phương thức vào việc dạy học Tập đọc cho học sinh lớp 5

VẬN DỤNG LÝ THUYẾT DIỄN NGÔN ĐA PHƯƠNG THỨC VÀO VIỆC DẠY HỌC TẬP ĐỌC CHO HỌC SINH LỚP 5 Applying the Multi-Modal Language Theory in the Teaching Reading for Grade 5th Students   Bài đăng t...

Giáo dục và PPDH
Tác giả: Dr Lam Thủy Trần 592 31/12/2022 13:28:26
Dạy học biện pháp tu từ cho học sinh tiểu học theo hướng tích cực

DẠY HỌC BIỆN PHÁP TU TỪ CHO HỌC SINH TIỂU HỌC THEO HƯỚNG TÍCH CỰC Teaching Rhetorical Measures for Elementary Pupils in Positive Direction Bài đăng trong Kỉ yếu Hội thảo "Giáo dục và Quản lí gi&aa...

Giáo dục và PPDH
Tác giả: Dr Lam Thủy Trần 695 21/10/2021 07:36:52
Nghệ thuật và khoa học dạy - học tích cực trong nhà trường phổ thông

NGHỆ THUẬT VÀ KHOA HỌC DẠY - HỌC TÍCH CỰC TRONG NHÀ TRƯỜNG PHỔ THÔNG   ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC Phần 1. GIỚI THIỆU CHUNG 1.1. Một số khái niệm 1.2. Mục đích của dạy học tích cực 1.3. Đổi mới ...

Giáo dục và PPDH
Tác giả: Dr Lam Thủy Trần 643 21/10/2021 06:47:05
Nghệ thuật và khoa học chuyển tải thông tin

 NGHỆ THUẬT VÀ KHOA HỌC CHUYỂN TẢI THÔNG TIN Bernard Nguyên-Đăng - Juris Doctor (USA) Chuyên đề đã được báo cáo tổng quan tại Đại học Sài Gòn, Đại học Vinh, Đại họ...

DANH MỤC

TOP XEM NHIỀU
Ngôn ngữ - Văn hóa
26279
Viết đúng chính tả D và Gi Tác giả: Dr Lam Thủy Trần 22/07/2021 21:30:44
Ngôn ngữ - Văn hóa
24066
Con số và các biện pháp tu từ trong thành ngữ, tục ngữ, ca dao Việt Nam - Trần Thị Lam Thủy Tác giả: Dr Lam Thủy Trần 25/07/2021 17:26:33
Tiếng Anh
21878
Phân biệt các từ, cụm từ dễ nhầm: do – make – have – give – go – take away Tác giả: Dr Lam Thủy Trần 06/09/2021 19:39:10
Tiếng Anh
18685
Phân biệt các từ, cụm từ dễ nhầm: NO – NONE – NOT Tác giả: Dr Lam Thủy Trần 12/09/2021 20:01:28
Tiếng Anh
17061
Phân biệt các từ, cụm từ dễ nhầm - LACK OF – SHORTAGE OF Tác giả: Dr Lam Thủy Trần 12/09/2021 18:34:25
Tiếng Việt Phổ thông
11275
Từ đa nghĩa và hiện tượng chuyển nghĩa của từ - Trần Thị Lam Thủy Tác giả: Dr Lam Thủy Trần 24/08/2021 12:03:50
Ngôn ngữ - Văn hóa
10310
Các kiểu cấu trúc thông tin của câu đơn tiếng Việt Tác giả: Dr Lam Thủy Trần 24/07/2021 17:54:27
Giáo dục và PPDH
8792
Dạy học biện pháp tu từ cho học sinh tiểu học theo hướng tích hợp Tác giả: Dr Lam Thủy Trần 17/04/2021 18:50:37
Tiếng Việt Phổ thông
5345
Cấu tạo từ tiếng Việt - Trần Thị Lam Thủy Tác giả: Dr Lam Thủy Trần 07/08/2021 16:59:08
Ngôn ngữ - Văn hóa
5338
Đặc trưng văn hóa lúa nước của người Việt thể hiện qua tục ngữ Tác giả: Dr Lam Thủy Trần 22/07/2021 18:51:50
Tiếng Việt Phổ thông
5138
Từ đồng âm và từ đa nghĩa - Trần Thị Lam Thủy Tác giả: Dr Lam Thủy Trần 11/08/2021 17:46:32
Tiếng Việt Phổ thông
5118
BÀI 6 - TỪ XƯNG HÔ - Trần Thị Lam Thủy Tác giả: Dr Lam Thủy Trần 02/09/2021 17:18:35
Tiếng Anh
3789
Phân biệt các từ, cụm từ dễ nhầm: NEAR – NEARLY – NEARBY Tác giả: Dr Lam Thủy Trần 12/09/2021 19:51:08
Tiếng Việt Phổ thông
3048
Bài 8 - Từ ngữ trong khẩu ngữ - Trần Thị Lam Thủy Tác giả: Dr Lam Thủy Trần 06/09/2021 21:07:02
Tiếng Việt Phổ thông
2870
Từ cũ và từ Hán Việt - Trần Thị Lam Thủy Tác giả: Dr Lam Thủy Trần 05/09/2021 12:05:39
VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VIỆT MỸ

Quyết định thành lập số 18-51/QĐ/VAYSE-VPNB ngày 12/07/2018 của Trung ương Hội Trí Thức Khoa Học Và Công Nghệ trẻ Việt Nam.

Giấy CNĐKHĐ: A-1953 cấp ngày 31/07/2018 tại Bộ Khoa học và Công nghệ

Địa chỉ: 94/44 Lưu Chí Hiếu, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0903328995

Email: info@vmied.edu.vn

Mạng xã hội
Đăng Ký Tư Vấn Qua Zalo