Văn học - Nghệ thuật

Xem thêm
Văn học - Nghệ thuật
Tác giả: Dr Lam Thủy Trần 717 16/05/2021 20:18:25
Nghệ sĩ dương cầm Đặng Thái Sơn

Giới thiệu về cuộc đời và sự nghiệp của Nghệ sĩ dương cầm Đặng Thái Sơn  XEM VIDEO  

Văn học - Nghệ thuật
Tác giả: Dr Lam Thủy Trần 543 08/08/2021 17:53:12
2--Nghệ sĩ dương cầm ĐẶNG THÁI SƠN—Phần 2

2--Nghệ sĩ dương cầm ĐẶNG THÁI SƠN Phần 2 Vài nét tiểu sử của NSND Đặng Thái Sơn: Đặng Thái Sơn (sinh ngày 2 tháng 7 năm 1958 tại Hà Nội) là một nghệ sĩ dương cầm Canada gốc Việt....

Địa lý - Lịch sử

Xem thêm
Địa lý - Lịch sử
Tác giả: Dr Lam Thủy Trần 690 19/07/2021 16:18:56
Đánh giá tiềm năng tài nguyên du lịch tại xã Thạnh An, huyện Cần Giờ

ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG TÀI NGUYÊN DU LỊCH TẠI XÃ THẠNH AN, HUYỆN CẦN GIỜ Bài đăng trên Tạp chí Khoa học - Trường Đại học Sài Gòn - số 74/2021 PGS.TS. Phạm Viết Hồng Trường Đại học...

Địa lý - Lịch sử
Tác giả: Dr Lam Thủy Trần 611 19/07/2021 21:44:15
Cộng đồng người Việt ở Khăm Muộn (Lào) – cầu nối của quan hệ hợp tác hữu nghị Quảng Bình – Khăm Muộn

CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT Ở KHĂM MUỘN (LÀO) – CẦU NỐI CỦA QUAN HỆ HỢP TÁC HỮU NGHỊ QUẢNG BÌNH – KHĂM MUỘN Bài đăng trên Tạp chí Khoa học - Trường Đại học Sài Gòn - Số 74/2021 T...

Địa lý - Lịch sử
Tác giả: Dr Lam Thủy Trần 607 19/07/2021 21:56:39
Hợp tác văn hóa Việt Nam – Hoa Kỳ giai đoạn 1995-2005

HỢP TÁC VĂN HÓA VIỆT NAM – HOA KỲ GIAI ĐOẠN 1995-2005 Bài đăng trên Tạp chí Khoa học - Trường Đại học Sài Gòn - Số 74/2021 ThS. Nguyễn Thị Lệ Mỹ Trường Đại học Khoa học Xã hội v...

Địa lý - Lịch sử
Tác giả: Dr Lam Thủy Trần 802 21/07/2021 11:57:26
Tiềm năng và giải pháp phát triển du lịch cộng đồng tại xã Thạnh An, huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh

TIỀM NĂNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DU LỊCH CỘNG ĐỒNG  TẠI XÃ ĐẢO THẠNH AN, HUYỆN CẦN GIỜ, TP HỒ CHÍ MINH Thông tin chung Tên đề tài: Tiềm năng và giải pháp ph&aac...

Tin học và Khoa học máy tính

Xem thêm
Tin học và Khoa học máy tính
Tác giả: Dr Lam Thủy Trần 1368 25/04/2021 21:50:13
Sách Giáo khoa Tin học 10

Video toàn bộ nội dung Sách Giáo khoa Tin học lớp 10  

Tin học và Khoa học máy tính
Tác giả: Dr Lam Thủy Trần 745 25/04/2021 21:56:22
Sách Giáo khoa Tin học 11

Video giới thiệu toàn bộ nội dung Sách Giáo khoa Tin học 11    

Tin học và Khoa học máy tính
Tác giả: Dr Lam Thủy Trần 981 30/04/2021 22:33:37
TIN HỌC 6 - Mở đầu || Học TIN HỌC -- DATOHI

TIN HỌC 6 - Trung học Cơ sở. Tài liệu giáo khoa - học TIN HỌC.  

Tin học và Khoa học máy tính
Tác giả: Dr Lam Thủy Trần 660 16/05/2021 20:30:27
Tin học 6 - Bài 1a - Đáp án, câu hỏi và bài tập

Tin học 6 - Bài 1a - Đáp án, câu hỏi và bài tập cho Thông tin và Tin học

Tin học và Khoa học máy tính
Tác giả: Dr Lam Thủy Trần 664 16/06/2021 11:41:39
Tin học 6 - Bài 2 - Thông tin và biểu diễn thông tin

TIN HỌC 6--Bài 2 – THÔNG TIN VÀ BIỂU DIỄN THÔNG TIN

Tiếng Anh

Xem thêm
Tiếng Anh
Tác giả: Lê Vũ 2805 22/04/2021 15:12:34
Mức độ tương thích giữa khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam và khung tham chiếu chung châu Âu

 MỨC ĐỘ TƯƠNG THÍCH GIỮA KHUNG NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ VIỆT NAM VÀ KHUNG THAM CHIẾU CHUNG CHÂU ÂU   I. KHUNG NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ VIỆT NAM Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam được phát triển trên cơ sở ...

Tiếng Anh
Tác giả: Dr Lam Thủy Trần 1026 30/07/2021 11:50:03
Vocabulary and structures about body parts, appearance, and personality

VOCABULARY AND STRUCTURES BODY PARTS, APPEARANCE, AND PERSONALITY Hướng dẫn học từ vựng hiệu quả - Chủ đề: Các bộ phận cơ thể, khuôn mặt và tính cách - Unit 3 - English for Family 6 trên trang https://tiengan...

Tiếng Anh
Tác giả: Dr Lam Thủy Trần 624 02/08/2021 20:56:35
Vocabulary--NATURAL WONDERS--Unit5--EFF6 trên trang https://tienganhgiadinh.com

Hướng dẫn học Vocabulary trên trang https://tienganhgiadinh.com NATURAL WONDERS OF THE WORLD Các từ ngữ sẽ được học trong bài liên quan đến chủ đề: Đồ dùng cần thiết khi đi du lịch Từ ...

Tiếng Anh
Tác giả: Dr Lam Thủy Trần 588 02/08/2021 21:09:05
Vocabulary--Neighbourhood--Unit4--EFF6 trên trang https://tienganhgiadinh.com

Hướng dẫn học Vocabulary trên trang https://tienganhgiadinh.com MY NEIGHBOURHOOD Các từ ngữ sẽ được học trong bài liên quan đến chủ đề: Từ chỉ địa điểm trong khu vực sinh sống Từ dùng để chỉ...

Tiếng Anh
Tác giả: Dr Lam Thủy Trần 723 02/08/2021 21:18:26
Vocabulary -- Rooms - Furniture and Preposition of place -- trên trang https://tienganhgiadinh.com

Hướng dẫn học Vocabulary trên trang https://tienganhgiadinh.com Rooms - Furniture and Preposition of place   Các từ ngữ sẽ được học trong bài liên quan đến chủ đề: Từ chỉ các ph&ogr...

Giáo dục và PPDH

Xem thêm
Giáo dục và PPDH
Tác giả: Dr Lam Thủy Trần 8606 17/04/2021 18:50:37
Dạy học biện pháp tu từ cho học sinh tiểu học theo hướng tích hợp

DẠY HỌC BIỆN PHÁP TU TỪ  CHO HỌC SINH TIỂU HỌC THEO HƯỚNG TÍCH HỢP Trần Thị Lam Thủy Bài đăng trên Tạp chí Khoa học Đại học Sài Gòn 1. Mở đầu   Tiếng Việt...

Giáo dục và PPDH
Tác giả: Dr Lam Thủy Trần 435 21/04/2021 15:09:08
What is the difference between a thesis and a dissertation?

 WHAT IS THE DIFFERENCE BETWEEN A THESIS AND A DISSERTATION? Tác giả: TS. Lê Vũ Hoàng   I/- BASIC THESIS AND DISSERTATION DIFFERENCES The main difference between a thesis and a dissertation is when they are completed. The thes...

Giáo dục và PPDH
Tác giả: Dr Lam Thủy Trần 1578 28/06/2021 16:01:32
Vận dụng phương pháp biểu đồ trong dạy và học Tiếng Việt ở Trung học cơ sở

VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP BIỂU ĐỒ TRONG DẠY VÀ HỌC TIẾNG VIỆT Ở TRUNG HỌC CƠ SỞ Using the graphing method in teaching Vietnamese language in junior high school ------------------------------------------------------------------...

Giáo dục và PPDH
Tác giả: Dr Lam Thủy Trần 674 19/07/2021 20:27:10
Lựa chọn văn bản nghị luận xã hội để dạy học đọc hiểu ở lớp 9 dựa trên yêu cầu của chương trình ngữ văn 2018

LỰA CHỌN VĂN BẢN NGHỊ LUẬN XÃ HỘI ĐỂ DẠY HỌC ĐỌC HIỂU Ở LỚP 9 DỰA TRÊN YÊU CẦU CỦA CHƯƠNG TRÌNH NGỮ VĂN 2018 Bài đăng trên Tạp chí Khoa học - Trường Đại học Sài Gòn - Số 74/2021 ...

Giáo dục và PPDH
Tác giả: Dr Lam Thủy Trần 660 21/10/2021 05:23:14
Nghiên cứu, biên khảo khoa học và công bố quốc tế

  NGHIÊN CỨU, BIÊN KHẢO KHOA HỌC VÀ CÔNG BỐ QUỐC TẾ Bernard Nguyên-Đăng - Juris Doctor (USA) Chuyên đề đã được báo cáo tổng quan tại Đại học Sài...

Xã hội và Nhân văn

Xem thêm
Xã hội và Nhân văn
Tác giả: Dr Lam Thủy Trần 45 05/02/2024 09:55:40
Trần Thị Lam Thủy. Di sản văn hóa và việc bảo tồn các di sản văn hóa trong thời kì hội nhập

BÀN VỀ VẤN ĐỀ DI SẢN VĂN HÓA VÀ VIỆC BẢO TỒN CÁC DI SẢN VĂN HÓA TRONG THỜI KÌ HỘI NHẬP (Xét trường hợp di sản văn hóa phi vật thể Ví, Giặm xứ Nghệ) TS. Trần Thị Lam Thủy &...

Khoa học thường thức

Xem thêm
Khoa học thường thức
Tác giả: Dr Lam Thủy Trần 818 23/07/2021 16:07:34
Vì sao châu chấu bay thành đàn?

1. Vì sao châu chấu bay thành đàn? Châu chấu dù bay ở trên trời hay đỗ dưới mặt đất vẫn duy trì tính hợp quần. Đây không phải là sở thích nhất thời, m&ag...

Khoa học thường thức
Tác giả: Dr Lam Thủy Trần 513 23/07/2021 19:50:45
Tại sao tai biết tiếng động từ đâu dội tới?

Tại sao tai biết tiếng động từ đâu dội tới?     Thí nghiệm tâm lý học cho thấy, nếu chỉ có một tai nhận được kích thích của hai nhóm sóng âm nối tiếp nhau, từ hai ph&ia...

Khoa học thường thức
Tác giả: Dr Lam Thủy Trần 747 23/07/2021 19:57:01
Chim sẻ ăn hạt, vì sao nuôi con bằng sâu?

Chim sẻ ăn hạt, vì sao nuôi con bằng sâu?  Chim sẻ là loài chim thường gặp nhất, đâu đâu cũng có chúng, từ rìa làng, sân phơi đến ruộng lúa… Chỉ cần ...

Khoa học thường thức
Tác giả: Dr Lam Thủy Trần 463 23/07/2021 20:03:07
Vì sao ở vùng núi có nhiều khoáng sản kim loại?

Vì sao ở vùng núi có nhiều khoáng sản kim loại? Một điều thực tế là ở đồng bằng có rất ít khoáng sản kim loại. Vì thế, những nước đồng bằng tuy mạnh về nông nghiệp, nhưng ...

Khoa học thường thức
Tác giả: Dr Lam Thủy Trần 543 23/07/2021 20:11:30
Thực vật có chứa hoóc môn động vật không?

Thực vật có chứa hoóc môn động vật không? Năm nọ, lá dâu mất mùa, tằm lại đến tuần tuổi thứ năm, nếu nhịn đói sẽ không kéo kén được. Có người lượm cỏ xước đem luộc l&e...

Ngôn ngữ - Văn hóa

Xem thêm
Ngôn ngữ - Văn hóa
Tác giả: Dr Lam Thủy Trần 957 19/07/2021 18:00:36
Tính từ trái nghĩa trong tiếng Việt và tiếng Anh theo hướng tiếp cận mạng từ

TÍNH TỪ TRÁI NGHĨA TRONG TIẾNG VIỆT VÀ TIẾNG ANH THEO HƯỚNG TIẾP CẬN MẠNG TỪ  Trần Thị Phương Lý(1), Bùi Bình Khang(2) (1)Trường Đại học Sài Gòn (2)Học viên cao học Trường Đại...

Ngôn ngữ - Văn hóa
Tác giả: Dr Lam Thủy Trần 871 19/07/2021 19:03:17
Biến thể thành ngữ trong hành chức (xét trên phương diện cấu trúc)

BIẾN THỂ THÀNH NGỮ TRONG HÀNH CHỨC (XÉT TRÊN PHƯƠNG DIỆN CẤU TRÚC) Bài đăng trên Tạp chí Khoa học - Trường Đại học Sài Gòn số 74/2021 Trần Thị Lam Thủy(1), Ng&oc...

Ngôn ngữ - Văn hóa
Tác giả: Dr Lam Thủy Trần 1058 19/07/2021 22:24:52
Hành vi truyền thông xã hội của sinh viên – Tiếp cận từ lý thuyết sử dụng và hài lòng

HÀNH VI TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI CỦA SINH VIÊN – TIẾP CẬN TỪ LÝ THUYẾT SỬ DỤNG VÀ HÀI LÒNG Bài đăng trên Tạp chí Khoa học - Trường Đại học Sài Gòn - S...

Ngôn ngữ - Văn hóa
Tác giả: Dr Lam Thủy Trần 2086 22/07/2021 10:36:53
Con số bốn trong thành ngữ, tục ngữ, ca dao nhìn từ góc độ ngôn ngữ – văn hóa

CON SỐ BỐN TRONG THÀNH NGỮ, TỤC NGỮ, CA DAO NHÌN TỪ GÓC ĐỘ NGÔN NGỮ – VĂN HÓA                                   &n...

Ngôn ngữ - Văn hóa
Tác giả: Dr Lam Thủy Trần 662 22/07/2021 10:45:53
Đặc điểm cấu trúc ngữ nghĩa của câu giặm trong hát giặm Nghệ Tĩnh

ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC NGỮ NGHĨA CỦA CÂU GIẶM TRONG HÁT GIẶM NGHỆ TĨNH Đỗ Thị Kim Liên (*)   Đặt vấn đề Cùng với thể Hát ví, thể hát giặm được xem là “đặc sản&...

Kinh tế - Quản trị Kinh doanh

Xem thêm
Kinh tế - Quản trị Kinh doanh
Tác giả: Lê Vũ 831 21/04/2021 14:36:43
What is difference between Thesis and Dissertation?

 WHAT IS THE DIFFERENCE BETWEEN A THESIS AND A DISSERTATION? I/- BASIC THESIS AND DISSERTATION DIFFERENCES The main difference between a thesis and a dissertation is when they are completed. The thesis is a project that marks the end of a mast...

Bài học cuộc sống

Xem thêm
Bài học cuộc sống
Tác giả: Dr Lam Thủy Trần 1738 26/07/2021 21:27:58
1001 câu chuyện cảm động - Một chút trong cuộc đời

Một chút trong cuộc đời   Một chút những viên đá nhỏ có thể tạo thành một ngọn núi lớn. Một chút những bước chân có thể đạt đến ngàn dặm. Một chút h&...

Bài học cuộc sống
Tác giả: Dr Lam Thủy Trần 1780 26/07/2021 21:34:36
1001 câu chuyện cảm động - Cà phê muối

CÀ PHÊ MUỐI Chàng trai gặp cô gái ở một buổi tiệc. Cô rất xinh đẹp, quyến rũ và đến hơn nửa số người trong buổi tiệc đều để ý đến cô. Trong khi chàng trai chỉ là một người rất ...

Bài học cuộc sống
Tác giả: Dr Lam Thủy Trần 2271 29/07/2021 15:53:07
Bài học về tình làng nghĩa xóm trong mùa dịch

Hàng xóm chung tay, bữa cơm vẫn có rau có thịt Câu chuyện nhỏ qua chùm tranh vui nhưng thấm thía tình người, tình làng nghĩa xóm. Tình làng nghĩa xóm s...

Bài học cuộc sống
Tác giả: Dr Lam Thủy Trần 1299 09/09/2021 21:36:56
Bốn ngón tay - 1001 câu chuyện cảm động

Bốn ngón tay Lúc mới sinh ra, cậu bé đã bị mù. Khi cậu lên 6, một việc xảy ra làm em không tự giải thích được. Buổi chiều nọ, em đang chơi đùa cùng các bạn, một cậu b...

Bài học cuộc sống
Tác giả: Phan Đăng 1237 09/09/2021 22:03:35
Cách nhìn cuộc sống - 1001 câu chuyện cảm động

Cách nhìn cuộc sống John là một ông lão ít nói và thông thái. Ông thường ngồi trên chiếc ghế bành cũ kỹ trước hiên nhà, nhìn mọi người qua lạ...

Tiếng Việt Phổ thông

Xem thêm
Tiếng Việt Phổ thông
Tác giả: Dr Lam Thủy Trần 5240 07/08/2021 16:59:08
Cấu tạo từ tiếng Việt - Trần Thị Lam Thủy

BÀI 1 CẤU TẠO TỪ TIẾNG VIỆT Tác giả: Trần Thị Lam Thủy Vui lòng ghi rõ nguồn khi trích dẫn từ trang này 1. Từ đơn Từ chỉ chứa một tiếng, có nghĩa, gọi là từ đơn, như: nhà, đá...

Tiếng Việt Phổ thông
Tác giả: Dr Lam Thủy Trần 2157 07/08/2021 20:19:18
Từ đồng nghĩa - Trần Thị Lam Thủy

BÀI 2 TỪ ĐỒNG NGHĨA Tác giả: Trần Thị Lam Thủy Vui lòng ghi rõ nguồn khi trích dẫn từ trang này 1. Khái niệm Từ đồng nghĩa là những từ giống nhau hoặc gần giống nhau về nghĩa nhưng kh&aacut...

Tiếng Việt Phổ thông
Tác giả: Dr Lam Thủy Trần 2588 11/08/2021 17:39:45
Từ trái nghĩa - Trần Thị Lam Thủy

BÀI 3 TỪ TRÁI NGHĨA Tác giả: Trần Thị Lam Thủy Vui lòng ghi rõ nguồn khi trích dẫn từ trang này 1. Khái niệm Từ trái nghĩa là những từ cùng một từ loại, khác nha...

Tiếng Việt Phổ thông
Tác giả: Dr Lam Thủy Trần 4829 11/08/2021 17:46:32
Từ đồng âm và từ đa nghĩa - Trần Thị Lam Thủy

BÀI 4 TỪ ĐỒNG ÂM VÀ TỪ ĐA NGHĨA Tác giả: Trần Thị Lam Thủy Vui lòng ghi rõ nguồn khi trích dẫn từ trang này 1. Từ đồng âm 1.1. Khái niệm Từ đồng âm l&agrav...

Tiếng Việt Phổ thông
Tác giả: Dr Lam Thủy Trần 10786 24/08/2021 12:03:50
Từ đa nghĩa và hiện tượng chuyển nghĩa của từ - Trần Thị Lam Thủy

BÀI 5 TỪ ĐA NGHĨA VÀ HIỆN TƯỢNG CHUYỂN NGHĨA Tác giả: Trần Thị Lam Thủy Vui lòng ghi rõ nguồn khi trích dẫn từ trang này 1. Từ đa nghĩa           Từ đa nghĩa (còn g...

Khoa học cơ bản

Xem thêm

Khoa học tự nhiên

Xem thêm
VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VIỆT MỸ

Quyết định thành lập số 18-51/QĐ/VAYSE-VPNB ngày 12/07/2018 của Trung ương Hội Trí Thức Khoa Học Và Công Nghệ trẻ Việt Nam.

Giấy CNĐKHĐ: A-1953 cấp ngày 31/07/2018 tại Bộ Khoa học và Công nghệ

Địa chỉ: 94/44 Lưu Chí Hiếu, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh

Cơ sở 2: 12B-03, Tòa nhà BMC, 422 Võ Văn Kiệt, Phường Cô Giang, Quận 1, TP. HCM (Trực tiếp nhận hồ sơ đăng kí tại đây).

Điện thoại: 0903328995

Email: info@vmied.edu.vn

Chứng nhận
Mạng xã hội
Đăng ký TƯ VẤN QUA ZALO